LeD Events

Lagerweij en Dahm events – Betrokken bij de toekomst

   mrt 10

Duurzame festivals

Visie, aanpak en samenwerking.

Visie
Evenementen zijn leuk en vaak grootschalig. Veel mensen genieten van hetgeen het evenement te bieden heeft. De keerzijde van zo’n gebeurtenis is dat er van veel energie gebruik gemaakt wordt en dat er veel afval wordt gegenereerd.

Door evenementen op hun duurzaamheid te toetsen is het mogelijk om, zonder afbreuk te doen aan het wezen van het evenement, de negatieve impact op het milieu te minimaliseren. Hierdoor hebben ook (grootschalige) evenementen een toekomst.

Aanpak
In 1e instantie wordt met de organisatie van het evenement getoetst of men serieus werk wil maken van verduurzaming.

Als dat het geval is, wordt aan de hand van effectieve checklists de huidige impact van het evenement in kaart gebracht

Vervolgens wordt op diverse elementen geanalyseerd hoe de impact geminimaliseerd kan worden, zonder dat het wezen van het evenement wordt aangetast.

Dit resulteert in een concreet plan van aanpak met concrete doelstellingen, hetgeen tijdens de voorbereiding van het evenement zal worden uitgevoerd.

Tijdens en na het evenement wordt geëvalueerd wat het effect geweest is en worden nieuwe doelen en plannen voor volgende edities opgesteld.

Samenwerking
Om de verduurzaming van festivals nog beter (of goed) te kunnen realiseren worden op project basis samenwerking aangegaan met specialisten op deelaspecten van duurzaamheid; Zo wordt bij de CO2 meting van de 4 daagse samengewerkt met Lili Mostard van purebizz. Zij is o.a. specialist in het berekenen van CO2 uitstoot en maatregelen ter reductie hiervan.

Leave a Reply