LeD Events

Lagerweij en Dahm events – Betrokken bij de toekomst

   mrt 10

Producten & diensten

Verduurzaming van evenementen en festivals kent velerlei aspecten.
En evenveel methodieken om dit aan te pakken.

LeD events heeft de beschikking over een aantal beproefde methodieken die, in lijn met uw behoefte, een verduurzamingstraject begeleiden.

Vaak is het nodig om eerste de huidige situatie in kaart te brengen en te begrijpen. Dit kan in diverse mate van detail.
Soms kan deze stap echter worden overgeslagen, als het proces (in 1e instantie) beperkt wordt tot het direct implementeren van een duurzame maatregel.

U vraagt, wij draaien is ons devies.
U krijgt een duurzaamheidstraject op maat, met daarbij een kostenplaatje op maat.

Voorbeelden van producten c.q. diensten die wij aanbieden:

1) Het ontwikkelen van beleid t.a.v. verduurzaming

LeD events heeft een aantal tools ter beschikking die u helpen om een duurzaamheidsbeleid voor uw evenement te ontwikkelen; Welke ambitie niveau streeft u na, wat zijn de speerpunten, waarin kunt u zich onderscheiden, hoe essentieel is verduurzaming voor uw evenement? etc.

2) Een quick scan

Hierin wordt via een korte en krachtige analyse onderzocht waar de quick wins voor uw evenement te maken zijn.

3) Bepaling van de CO2 uitstoot en afvalstromen

Deze exercitie vergt meer inspanning en tijd, maar geeft u inzicht in hoeveel CO2 uw festival/evenement uitstoot en wat de belangrijkste veroorzakers hiervan zijn

4) Het opstellen van een actie plan ter verduurzaming

Op basis van 1) of 2) kan LeD events u begeleiden bij het opstellen van een concreet plan van aanpak om uw evenement daadwerkelijk te gaan verduurzamen

5) Begeleiding van een verduurzamingstraject

Led Events neemt hierbij de coördinatie en/of (delen van) de uitvoering van het plan op zich.

6) Evaluatie en vervolg

Na het doorlopen van een duurzaamheidstraject kan Led Events een kwantitatieve en/of kwalitatieve evaluatie voor u uitvoeren. Dit vormt een gedegen basis voor plannen voor de toekomst.

Leave a Reply