LeD Events

Lagerweij en Dahm events – Betrokken bij de toekomst

   apr 12

Referenties

Bij de volgende festivals heeft LeD events concrete verduurzamingstrajecten verzorgd:

1) Dag van het levenslied

Zie www.dedagvanhetlevenslied.nl

Bij dit festival is vanaf de editie 2010 een verduurzamingstraject in gang gezet.
Zo werden in 2010 plastic glazen ingezameld en recycled, is er een begin gemaakt met het aanbieden van duurzaam voedsel en gebruik van LeD verlichting en zijn alle food leveranciers overgegaan van plastic naar houten of kartonnen verpakkingmaterialen.

In 2011 is het festival op 8 mei gehouden. Er is overgestapt worden op PLA bekers, welke wederom zijn ingezameld. Helaas bleek recycling tot nieuwe PLA grondstof dit jaar nog niet mogelijk.
De verlichting bestond voor een nog groter deel dan 2010 uit LeD verlichting.

Tevens is 2.600 liter Urine opgevangen. Hieruit zijn in de speciale Urine verwerkingsfabriek Saniphos (schaarse) fosfaten en stikstof herwonnen.

2) De 4 daagse marsen en feesten

Zie: http://www.4daagse.nl/ en http://www.vierdaagsefeesten.nl/

Voor de 4 daagse marsen en feesten is een uitgebreide analyse uitgevoerd naar de CO2 uitstoot veroorzaakt door vervoer, energie verbruik e.d.;
Deze analyse zal de basis gaan vormen voor daadwerkelijke verduurzaming vanaf de komende edities van de 4 daagse.

Comments are closed.