LeD Events

Lagerweij en Dahm events – Betrokken bij de toekomst

   mrt 10

Wat kost het en wat levert het op?

De kosten van LeD events

1) Beperkt u zich zelf tot een Quick scan, dan blijven de kosten beperkt tussen de 500 en 1.000 euro

2) Wilt u een volledige CO2 en afvalstromen berekening, dan zijn de kosten aanzienlijk hoger

3) Voor de begeleiding van een verduurzamingstraject hanteert LeD events een duurzaam uurtarief, met van tevoren overeengekomen maximale kosten.

De kosten van verduurzaming

1) Er zijn maatregelen die besparingen met zich meebrengen, zoals b.v. energiebesparende maatregelen

2) Er zijn maatregelen die kosten neutraal zijn, doch wel wat inspanningen met zich meebrengen, zoals b.v. het recyclen van plastic glazen

3) Andere maatregelen brengen ontegenzeggelijk kosten met zich mee, als u b.v. gratis treinkaartjes aanbiedt om OV te stimuleren. In dit geval kunt u echter een beroep doen op uw leveranciers. Met een goed onderbouwd, duurzaam verhaal, zullen veel leveranciers open staan tot sponsoring en/of delen van kosten.

De opbrengsten van verduurzaming

1) Zoals hierboven beschreven zijn er maatregelen die kosten besparen en daarmee opbrengsten genereren

2) Verduurzaming moet echter niet primair gedreven worden door kosten of baten. U doet het vanuit de overtuiging dat uw evenement slechts toekomst heeft als u rekening houdt met het effect op mens en milieu.

3) De opbrengsten zitten met name in bewustwording bij uw bezoekers, het imago van uw evenement en het gevoel bij u en uw medewerkers dat u maatschappelijk verantwoord onderneemt.

Leave a Reply